General Information

Deur op enige van die volgende hofies te klik kan u interessante inligting oor die betrokke onderwerp bekom. Sorg is gedra om die inligting so feitelik korrek en akkuraat as moontlik te hou.

By clicking on any of the following headings, you may obtain interesting information on the specific topic. Care has been taken to keep the information as correct and factual as possible.

Met dank en erkenning aan: / With thanks and recognition to: 

Keith Ramsay, Liz Harris & Antoinette Kotzé (Reds). “Landrace Breeds: South Africa’s Indiginous and Locally developed Farm Animals”. Farm Animal Conservation Trust, PRETORIA. ISBN 0-620-25493-9