Bokke / Goats

 Inheemse Veldbok

Oorsprong van die Ras

Inheemse bokke het saam met nomadiese volke die subkontinent binnegekom en word in die spesifieke gebiede waar die verskillende etniese groepe gevestig het, gevind. Die algemene voorkoms van hierdie bokke neig om die teorie te ondersteun dat hulle in verskillende ekosisteme ontstaan het. Dit sluit die kleiner raam Nguni (Zulu / Mbuzi) bokke met kleiner, gepunte ore, die effens groter veelkleurige hangoor bokke van die Oos-Kaap, die hangoor Skilderbokke van die Noord-Kaap en die veelkleurige hangoor bokke van die noorde van Namibië (Kunene / Kaokoland) in.

Algemene beskrywing:

Klein tot mediumraam bokke met duidelik verskillende ekotipes.

Eienskappe

 • Uiters gehard
 • Hoogs vrugbaar
 • Uitstaande moedereienskappe – ooie is uiters beskermend ten opsigte van hul lammers
 • Uitstekende weivermoë (Blare & gras)
 • Weerstand teen siektes en interne sowel as eksterne parasiete
 • Goeie leer
 • Ideaal vir minimum inset, maksimum uitset stelsels
 • Hoë verdraagsaamheid vir tannien en giftige plante en onkruid

Normale Verspreidingsgebied

Warm en droë tot warm, vogtige bosveld en savanna.

Verwysing:

Keith Ramsay, Lizz Harris & Antoinette Kotzé (Eds). “Landrace Breeds: South Africa’s Indiginous and Locally developed Farm Animals”. Farm Animal Conservation Trust, PRETORIA. ISBN: 0-620-25493-9

 Indiginous Veld Goat

 Origin of the Breed

Indiginous goats arrived in South Africa with migrating tribes and are found in the specific areas where the different ethnic groups settled. The general appearance of these goats tends to suppurt theories that they originated in different ecosystems. These include the smaller framed Nguni (Zulu / Mbuzi) goats with pointed ears, the slightly larger multi coloured lop-eared goats from the Eastern Cape, the speckled, lop-eared goats from the Northern Cape (Skilderbokke) as well as the multi coloured, lop-eared goats from northern Namibia (Kunene / Kaokoland).

General description

Small to medium framed goats – with distinct ecotypes:

Qualities

 • Extremely hardy
 • Highly fertile
 • Exceptional mothering ability – ewes very protective of their young
 • Excellent foraging ability
 • Resistance to diseases and external as well as internal parasites
 • Quality leather
 • Ideal for minimum input, maximum output systems
 • High tolerance of tannin and toxic plants and weeds

Normal Production Environment

Hot and dry to hot and humid bushveld and savanna.

Reference:

Keith Ramsay, Lizz Harris & Antoinette Kotzé (Eds). “Landrace Breeds: South Africa’s Indiginous and Locally developed Farm Animals”. Farm Animal Conservation Trust, PRETORIA. ISBN: 0-620-25493-9