Photo Gallery

Aangeheg vind u ‘n aantal foto’s wat die lewe en aktiwiteite op Krapfontein uitbeeld. Dit is gerieflikheidshalwe onder spesifieke hofies gegroepeer; gaan gerus by enige hiervan in ten einde meer oor die spesifieke onderwerp of aktiwiteit tewete te kom. Indien u op enige van die foto’s self klik, sal u ‘n vergroting met ‘n beskrywing van die betrokke foto vind.

 

Attached you will find a number of pictures which depicts life and activities on Krapfontein. It has been arranged under specific headings in an attempt to make opening and browsing a bit easier for the visitor to our website. Please open any of the different headings to get a clearer view and a more realistic idea of activities on Krapfontein. If you click on any of the photos, an enlargement with a short description will appear.